BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

825 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ metodinė medžiaga skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, kurios įgyvendina šią programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro:

 • 8 knygos pedagogams: programos vadovas, 4 valandėlių vadovai (14 kl., 5-6 kl., 7-8 kl. ir 9-12 kl.), vadovas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, vadovas profesinių mokyklų  mokytojams ir vadovas darbui su mokinių tėvais.
 • 12 skirtingų pratybų sąsiuvinių: 6 sąsiuviniai 16 kl. mokiniams lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis; 7 kl., 8 kl., 9-10, ir 11-12 kl. mokiniams; 9-12 kl. profesinės mokyklos mokiniams ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (S),
 • 3 stalo žaidimai (14 kl. 5-8 kl. ir 9-12 kl.),
 • 15 filmukų įvairių klasių mokiniams apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį, atsisakymo jas vartoti mokymąsi ir pan.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ vadove pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, psichoaktyviųjų medžiagų poveikį vaiko organizmui ir psichikai, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principus, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo svarbą. Klasių valandėlių vadovuose pateikta klasių valandėlių metodinė medžiaga, aprašyta, kaip reikia vesti klasės valandėles, pateiktos  užduotys mokiniams. Stalo žaidimai ir filmukai naudojami klasių valandėlių metu.

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Olweus patyčių prevencijos programos „Savu keliu“ metodinė medžiaga skirta bendrojo ugdymo mokyklų, kurios įgyvendina šią programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik Olweus patyčių prevencijos programos mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro:

 • Olweus patyčių prevencijos programos vadovas mokyklos darbuotojams su CD ir DVD priedais, (atnaujintas leidimas, 2018),
 • Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo mokykloje vadovas“ su CD ir DVD priedais (atnaujintas leidimas, 2018),
 • 3 filmai DVD formatu (klasių valandėlėms),
 • Dan Olweus knyga „Patyčios mokykloje: ką žinome ir ką galime padaryti“, 2018,
 • OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų gerosios patirties rinkinys: medžiaga klasių valandėlėms (2019)
 • OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų gerosios patirties rinkinys: medžiaga Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimams (2019).
 • Informacinis filmas apie Olweus patyčių prevencijos programos diegimą Lietuvoje (2019)
 • Filmuota metodinė medžiaga klasių valandėlėms: devynios skirtingos  patyčių situacijos (po 3 situacijas 1-4 kl., 5-8 kl. ir 9-12 kl.), 2021.
 •  Tarptautinės konferencijos „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“ pranešimai (elektorinis leidinys), 2019.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo vadove ir vadove mokyklos darbuotojams pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, patyčių prevencijos principus, patyčių ratą, klasės taisykles ir pan.

Mokyklų gerosios patirties leidiniuose surinkta ir apibendrinta mokyklų sukaupta patirtis įgyvendinant programą: klasių valandėlių medžiaga, mokymosi ir supervizijų grupelių medžiaga.

Tarptautinės konferencijos medžiagos leidinyje dalinami Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo patirtimi Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lietuvoje. Šis leidinys prieinamas viešai https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/05/Konferencijos-pranesimai.-Smurto-ir-patyciu-prevencija-daugiau-nei-desimtmetis.pdf

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Savižudybių prevencijos programos metodinė medžiaga skirta mokyklų, kurios įgyvendina savižudybių prevencijos programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik savižudybių prevencijos programos mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro savižudybių prevencijos programos vadovas, kuriame pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos ypatumus (mitai ir faktai, savižudybių priežastys, rizikos veiksniai ir ženklai, pagalba savižudybės krizėje esantiems vaikams ir jaunuoliams), mokytojo vadovas, kuriame pateikta medžiaga dešimties klasių valandėlių vedimui, mokymų skaidrės mokyklos bendruomenei apie savižudybių prevenciją ir mokymų skaidrės mokyklos komandos nariams apie savižudybių prevencijos programos įgyvendinimą.

Sukūrimo data2021-09-23
VykdytojasVilniaus lopšelis–darželis „Jurginėlis“

Sukurtas įrankis, formuojantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesų optimizavimo galimybes ir prielaidas įdiegti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gerinimo priemones. Nurodyti pagrindiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimo principai, elementai, subjektai ir veiksmai.  

Sukūrimo data2021-09-23
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Ataskaita parengta pagal 2021 metais nuotoliniu būdu bendrai vykdyto motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas rezultatus. Bendrai vykdomas motyvacijos vertinimas padeda aukštosioms mokykloms atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus, tinkančius studijuoti, o vėliau ir dirbti ugdymo srityje. Ataskaitoje atsispindi laikiusiųjų ir vertinusiųjų nuotolinio motyvacijos vertinimo apklausų rezultatai. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  ataskaitos informacija naudojasi siekiant nustatyti stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas vertinimo kriterijus, studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto ekspertas teikė konsultacijas dėl gerųjų priežiūros praktikų, tokių kaip: kontroliniai klausimynai, vienodas ir kokybiškas ūkio subjektų konsultavimas, rizikos vertinimo sistemų kūrimo, pirmus metus veiklą vykdančių ūkio subjektų statuso ir deklaracijos nuostatų išaiškinimo, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų vertinimo ir kriterijų nustatymo, teikė įžvalgas, rekomendacijas dėl patikrinimų naštos skaičiavimo. Teikė metodinę pagalbą dėl pažangių priemonių taikymo tvarkas reglamentuojančių teisės aktų projektų, teikė pastabas ir išvadas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, susijusių su verslo priežiūrą vykdančių institucijų veiklos tobulinimo klausimais.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Elektroninis leidinys „Verslo priežiūros vadovas“ – metodinės pagalbos priemonė, padėsianti priežiūros specialistams praktikoje taikyti pažangias priežiūros priemones ir efektyviau vykdyti priežiūros funkcijas. Leidinyje detaliai pristatomos šiuolaikinės pažangios priežiūros veiklos principai ir taikomos priežiūros priemonės, jų paskirtis bei nauda, pristatomos ir jų pritaikymo praktikoje gairės. Tai praktinis vadovas, skirtas ministerijų ir visų priežiūros institucijų darbuotojams, organizuojantiems verslo priežiūros procesų įgyvendinimą, pažangių priežiūros priemonių diegimą praktinėje veikloje: priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių degimą, ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą, verslo patikrinimų organizavimo priemones, konsultavimo paslaugas ir pan. „Verslo priežiūros vadovo“ elektroninis leidinys suteiks priežiūros institucijų specialistams reikalingas teorines ir praktines žinias,  metodinę pagalbą diegiant ir taikant pažangias verslo priežiūros priemones, padės darbuotojams tobulinti įgūdžius priežiūros srityje.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Apklausa yra viena iš priemonių objektyviai pamatuoti ūkio subjektams tenkančią patikrinimų naštą, nustatyti, kaip verslas vertina institucijų taikomas priežiūros priemones bei metodus, ištirti ūkio subjektų bendrą informuotumo lygį apie įgyvendinamas ir taikomas verslo priežiūros priemones, identifikuoti priežiūros institucijų veiklos trūkumus bei nubrėžti tobulinimo kryptis. Tiesioginio interviu telefonu metodu naudojant standartizuotą klausimyną kiekvieno tyrimo metu apklausta ne mažiau kaip 1000 ūkio subjektų, stratifikuotų pagal tokius kriterijus kaip: veiklos pobūdis, subjekto dydis, veiklos vykdymo vieta ir trukmė. Ataskaitose atsispindi ataskaitinio laikotarpio priežiūros veiklos rodikliai (įvykdytų patikrinimų skaičius, patikrinimų dažnumas ir trukmė, priežiūros specialistų kompetencijos įvertinimas, priežiūros priemonių taikymo apimtys patikrinimuose, teikiamų konsultacijų ir metodinės pagalbos pakankamumo įvertinimas) ir lyginamoji rodiklių analizė.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius. Besimokantiesiems Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

 

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius. Besimokantiesiems Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

 

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. Besimokantiesiems Automatinių sistemų mechatroniko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automobilių kėbulų remontininkui parengti, kuris gebėtų vertinti automobilių kėbulų techninę būklę, remontuoti, dažyti bei dengti antikoroziniu mišiniu automobilių kėbulus. Besimokantiesiems Automobilių kėbulų remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apsaugos darbuotojui parengti, kuris gebėtų užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą, valdyti šaunamąjį ginklą, atlikti inkasavimą, pervežti, lydėti ir apsaugoti krovinius. Besimokantiesiems Apaugos darbuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Žemės ūkio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, auginti žemės ūkio augalus, auginti ir prižiūrėti ūkinius gyvūnus. Besimokantiesiems Žemės ūkio darbuotojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Žemės ūkio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio darbuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, atlikti augalininkystės, daržininkystės ir sodininkystės darbus, auginti ir prižiūrėti ūkinius gyvūnus, vairuoti TR1 kategorijos traktorių.. Besimokantiesiems Žemės ūkio darbuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Vamzdynų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam vamzdynų montuotojui parengti, kuris gebėtų vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, atlikti paruošiamuosius vandentiekio, nuotekų ir šilumos išorės tinklų įrengimo darbus, montuoti vandentiekio, nuotekų, šilumos išorės tinklų vamzdynus, montuoti vandentiekio, nuotekų išorės tinklų šulinius. Besimokantiesiems Vamzdynų montuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Spaudos formų techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam spaudos formų technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti spaudos formų gamybos paruošiamuosius procesus, gaminti spaudos formas, užtikrinti spaudos formų kokybę. Besimokantiesiems Spaudos formų techniko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Skaitmeninės spaudos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam skaitmeninės spaudos operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti spaudos gaminius (leidinius) skaitmeniniam spausdinimui, spausdinti spaudos gaminius (leidinius) skaitmenine įranga, užtikrinti skaitmeninio spausdinimo procesų ir produktų kokybę. Besimokantiesiems Skaitmeninės spaudos operatoriaus modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam jaunesniajam sistemų administratoriui parengti, kuris gebėtų prižiūrėti ir administruoti informacines sistemas, valdyti informacinės sistemos problemas, valdyti informacijos saugumą ir informacinių ir ryšių technologijų pokyčius. Besimokantiesiems Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Farmacijos pramonės produktų gamybos įrenginių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų valdyti ir prižiūrėti farmacijos pramonės produktų gamybos įrenginius ir mašinas, gaminti farmacijos pramonės produktus ir gamybos proceso metu atlikti kokybės priežiūrą. Besimokantiesiems Farmacijos pramonės produktų gamybos įrenginių operatoriaus modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Besimokantiesiems Biuro administratoriaus modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Aplinkotvarkininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam aplinkotvarkininkui parengti, kuris gebėtų vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statinių aplinkos tvarkymo aikštelėje, sutvarkyti statinių lauko teritorijas, įrengti veją, nesudėtingus inžinerinius statinius, dekoratyvinius vandens telkinius ir lauko maudymosi baseinus. Besimokantiesiems Aplinkotvarkininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje. Besimokantiesiems E. pardavėjo-konsultanto modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Leidinyje „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą, kompetencijos tobulinimo gidas“ pateikta projekto įgyvendinimo eigoje sukurta santrauka mokomosios medžiagos, skirtos asmenims, koordinuojantiems IKT veiklą, mokyklose, norintiems tobulinti profesines kompetencijas. Leidinyje pateikiama 15 savarankiškų, nehierarchinių temų (modulių) medžiaga. Leidinyje nagrinėjamos šios temos (moduliai):

1 modulis. Ateities mokymas ir ugdymas: kintantys poreikiai ir skaitmeninių mokymosi technologijų integracija

2 modulis. Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija

3 modulis. Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk

4 modulis. Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje

5 modulis. Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas

6 modulis. Profesinės raidos svarba ir galimybės

7 modulis. Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos

8 modulis. Neformalusis ir savaiminis mokymasis

9 modulis. Mokymosi proceso analizė

10 modulis. Skaitmeninis turinys ir autorinės teisės

11 modulis. Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas ir integravimas

12 modulis. Tinklaveikos vaidmuo mokykloje

13 modulis. Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba

14 modulis. Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės

15 modulis. Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Visuotinai pripažįstama, kad nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių ugdymo kokybę. Profesinės raidos svarba yra akcentuojama ir Europos Sąjungos bei Lietuvos švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Vienas iš Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) siekių – pagerinti mokymo personalo kvalifikaciją, daug dėmesio skirti tęstinio profesinio tobulinimosi kokybei, pedagogų kompetencijų ugdymui ir mokyklų vadovų vaidmens stiprinimui. Nacionaliniuose švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.) švietimui keliami tikslai orientuoti į sumanios, besimokančios visuomenės kūrimą, veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemos sukūrimą, kuri efektyviai pritaiko informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) galimybes, užtikrina dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.

Kaita švietimo sistemoje yra sudėtingas ir nuolatinis procesas, kuriam įtaką daro globalizacija, kintančios ekonominės ir socialinės sąlygos, spartus informacinių ir komunikacinių technologijų vystymasis. Tradicinis mokymas, orientuotas į žinių perdavimą ir priėmimą, nebėra efektyvus ruošiant mokinius ateities veikloms ir nuolatiniams pokyčiams. Žiniomis ir mokymosi visą gyvenimą grindžiamoje visuomenėje IKT taikymas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos Lietuvos švietime. IKT tampa neatsiejama ugdymo sistemos dalimi, todėl siekdami kokybiško, konkurencingo ugdymo, turime užtikrinti, kad IKT veikla mokyklose būtų koordinuojama ir tai atliktų kompetentingi darbuotojai. Nuolatinio mokymosi kontekste socialiniai pokyčiai įpareigoja žmogų prisitaikyti prie nuolat kintančios profesinės aplinkos, todėl vis svarbesnę reikšmę įgyja besikeičiantys įvairių profesijų žmonėms keliami reikalavimai, o tai įpareigoja žmogų nuolat atnaujinti bei tobulinti savo profesines žinias, įgyti tam tikrų kompetencijų, įgūdžių bei gebėjimų, kurie padės efektyviai bei kokybiškai tą patį darbą atlikti dar efektyviau ir greičiau.

Parengta kompetencijų tobulinimo programa (toliau – Programa) yra skirta mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijoms tobulinti. Programą sudaro 15 savarankiškų ir nepriklausomų modulių, kuriuos kompetencijas tobulinantys dalyviai gali rinktis laisvai, bet kokia tvarka ir bet kokį kiekį. Vieno modulio trukmė – 20 akad. val. Minimalus pasirenkamų modulių skaičius – 3.

Programos moduliai:

M1. Ateities mokymas ir ugdymas: skaitmeninių mokymosi technologijų integracija ir kintantys poreikiai

M2. Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija

M3. Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk

M4. Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje

M5. Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas

M6. Profesinės raidos svarba ir galimybės

M7. Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos

M8. Neformalusis ir savaiminis mokymasis

M9. Mokymosi proceso analizė

M10. Skaitmeninis turinys ir autorinės teisės

M11. Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas ir integravimas

M12. Tinklaveikos vaidmuo mokykloje

M13. Strateginė komunikacija ir partnerystės svarba

M14. Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės

M15. Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas

 

Programa patvirtinta Nacionalinės švietimo agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-241.