Lista naruszycieli

Ogółem: 1309


Nie podano ceny w dwóch walutach

Ceny zostały przeliczone według nieodpowiedniego kursu wymiany

Sposób zaokrąglenia cen nie odpowiada wymogom aktów prawnych

Ceny podano nie jasno, wprowadzają w błąd

Czy podmiot gospodarczy jest sygnatariuszem Porozumienia w sprawie dobrej praktyki biznesowej podczas wprowadzenia euro

Nie
Tak

*Udział procentowy od wszystkich naruszeń

L.p. Nazwa podmiotu gospodarczego Adres podmiotu gospodarczego Rodzaj działalności Rodzaj kary
1 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
2 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
3 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
4 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
5 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
6 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
7 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
8 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
9 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
10 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
11 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
12 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
13 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
14 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
15 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
16 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
17 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
18 - -
-
Pašto paslaugos ir elektroniniai ryšiai Upomnienie
19 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
20 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
21 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
22 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
23 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
24 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
25 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
26 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
27 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
28 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
29 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
30 - -
-
Ne maisto prekės ir paslaugos Upomnienie
Wpisów na stronie