Drukuj

Porozumienie w sprawie dobrej praktyki biznesowej przy wprowadzaniu euro

Euro - to nie powód do zwiększania cen, dlatego zapraszamy litewskie firmy, zrzeszenia biznesowe, przedsiębiorców, samorządy do dołączenia do inicjatywy uczciwego przeliczania cen i podpisania porozumienia o dobrej praktyce biznesowej podczas wprowadzania euro. Sygnatariusze porozumienia dobrowolnie zobowiązują się do zapewnienia uczciwego przeliczenia cen w litach na euro i nie wykorzystywania wprowadzenia euro jako pretekstu do zwiększania cen towarów i usług.

Tekst Porozumienia:

I. Cel i ogólne postanowienia porozumienia

Cel Porozumienia w sprawie dobrej praktyki biznesowej przy wprowadzaniu euro (dalej - Porozumienie) - tworzenie środowiska opartego na wzajemnym zaufaniu, ochrona interesów konsumentów Litwy podczas wprowadzania euro oraz zapewnienie uczciwego przeliczenia cen towarów i usług. Oferujące towary i usługi podmioty gospodarcze, jednoczące je zrzeszenia i organizacje, zdają sobie sprawę z wagi społecznej odpowiedzialności i do Porozumienia przystępują dobrowolnie.

Do Porozumienia zapraszamy również samorządy, instytucje nauki i oświaty oraz ich stowarzyszenia.

Sygnatariusze Porozumienia, od dnia przystąpienia, zobowiązują się do przestrzegania postanowień Porozumienia w okresie obligatoryjnego podawania cen w litach i w euro.  Lista sygnatariuszy Porozumienia zostanie publicznie ogłoszona na stronie internetowej (www.euras.lt).

II. Zasady działania i prawa sygnatariuszy Porozumienia

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się przestrzegania następujących zasad:

  • uczciwości – nie korzystać z wprowadzenia euro jako pretekstu do zwiększania cen towarów i usług;
  • odpowiedzialności – przeliczać ceny zaokrąglając je według ustalonego kursu i reguł zaokrąglania;
  • przejrzystości –  w miejscach sprzedaży i świadczenia usług, także w reklamie towarów i usług,  podawać ceny w dwóch walutach (litach i euro) wyraźnie, dostępnie i bez wprowadzania konsumentów w błąd;
  • usłużności – przeszkolić obsługujący konsumentów personel, aby oni potrafili odpowiednio i zgodnie z kompetencją wytłumaczyć zasady przeliczenia cen z litów na euro.;
  • społeczności – zachęcać do dołączenia do Porozumienia swych partnerów biznesowych i dostawców.

Sygnatariusze Porozumienia uzyskują prawo do uzasadnionego korzystania ze specjalnie opracowanego logo w należących do nich lokalach handlowych i usługowych, środkach przekazu masowego, na wydarzeniach publicznych, i powiadamiania w ten sposób społeczeństwa o tym, że w okresie obligatoryjnego podawania cen w litach i euro przestrzegają postanowień Porozumienia.

Stowarzyszenia - sygnatariusze Porozumienia - zobowiązują się do zapoznania swych członków z postanowieniami Porozumienia i wspólnego zapewnienia ich solidnego wykonania.

Więcej informacji o porozumieniu i dołączeniu do niego: tel. 8 706 64 852, 8 706 64756