Drukuj

Dołączyć do porozumienia

Do dn. 31 grudnia 2014 r. podpisać Porozumienie można w następujący sposób:

  1. Wypełnić wniosek na stronie internetowej www.euras.lt.
  2. Wypełnić wniosek na portalu e-administracji.
  3. Wypełniony elektroniczny formularz wniosku wysłać pod adres e-mail memorandumas@euras.lt.
  4. Wypełniony formularz wniosku wysłać poczta do administratora porozumienia UAB „Idea prima“, ul. Pranciškonų 1, LT -01133 Wilno.
  5. Wypełniony formularz wniosku dostarczyć bezpośrednio do jednej z tych instytucji czy urzędu: Ministerstwa Gospodarki Republiki Litewskiej, administracji samorządów (starostw), VšĮ ,,Versli Lietuva“, inkubatorów biznesu, centrum informacji biznesowej, VšĮ ,,Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“, VšĮ ,,Verslininkų namai“, centrum informacji turystycznej i biznesowej.
  6. Wypełnić wniosek podczas podczas wydarzenia promującego wprowadzenie euro.

Uczestniczące w porozumieniu podmioty gospodarcze zyskują prawo do korzystania ze stworzonego w tym celu logo, potwierdzającego, że korzystający z niego podmiot jest sygnatariuszem Porozumienia, publicznie oznajmiającym, że zobowiązuje się do obligatoryjnego podawania podwójnych cen w okresie od dn. 22 sierpnia 2014 r. do dn. 30 czerwca 2015 r. i dotrzymywania postanowień Porozumienia. Wykorzystywane przez podmioty logo powinno spełniać wymagania znaku określone w księdze stylu logo Porozumienia (kolor, czcionka, wymiary, wykorzystywanie na dokumentach firmy i innych atrybutach)

Z logo mogą korzystać wyłącznie podmioty, które są sygnatariuszami Porozumienia i są wpisani na specjalną listę. Podmioty, które w okresie obligatoryjnego podawania podwójnych cen narusza określone w przepisach prawnych wymagania wobec podawania cen towarów i usług, ich przeliczania i zaokrąglania, i które są ukarane przewidzianą w ustawach Republiki Litewskiej grzywną , tracą prawo do korzystania z logo.

Podmioty, które utraciły prawo do korzystania z logo, są wciągane na listę ogłoszoną na stronie www.euro.lt, i powinny niezwłocznie usunąć logo z lokali handlowych i usługowych, reklam towarów i usług, środków masowego przekazu, oficjalnej dokumentacji i nie korzystać z niego na wydarzeniach publicznych.