Drukuj

Ochrona konsumentów

POWIADOMIĆ O PRZYPADKU NIEUCZCIWEGO PRZELICZENIA CEN
 

Wprowadzenie na Litwie euro nie powinno naruszyć gospodarczych interesów konsumentów. Jednym z najważniejszych środków ochronnych chroniących konsumentów przed możliwymi nadużyciami podczas przeliczania cen z litów na euro jest podawanie cen w dwóch walutach. To jest obligatoryjne od dn. 22 sierpnia 2014 r od dn. 30 czerwca 2015 r., ceny powinny być podane w litach i euro według kursu przeliczenia i ustalonych zasad zaokrąglania.

Przeliczanie cen będą monitorowały 17 instytucji nadzorujących, które uzyskały pełnomocnictwa do przeprowadzania kontroli w miejscach sprzedaży towarów i świadczenia usług. Kontrole będą przeprowadzane na całym terytorium Litwy, nawet w najbardziej oddalonych geograficznie miejscowościach.

Instytucje nadzorujące wykonywanie ustawy o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej, od dn. 22 sierpnia 2014 r. w miejscach sprzedaży towarów i świadczenia usług sprawdzają, czy:

  • ceny są podane w dwóch walutach;
  • ceny są przeliczone zgodnie z nieodwołanie ustalonym przez Radę Unii Europejskiej kursem przeliczenia;
  • ceny zaokrąglone według matematycznych reguł zaokrąglania;
  • podane ceny w euro i litach są przejrzyste, nie wprowadzają w błąd.

Za pierwsze naruszenie ustawy osoby fizyczne uzyskują upomnienie, kierownicy podmiotów prawnych czy ich pełnomocnicy - upomnienie lub grzywna wysokości do 1000 litów, za ponowne naruszenie ustawy - dla osób fizycznych, grzywna do 5000 litów, dla kierowników podmiotów prawnych czy ich pełnomocników - grzywna od 1000 do 10 000 litów.

Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów, według udzielonych jej pełnomocnictw i w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów konsumentów w okresie wprowadzenia euro, będzie dokonywała kontroli i koordynacji działań odpowiedzialnych za pewne dziedziny konsumpcji instytucji nadzorujących, w celu ochrony konsumentów przed bezpodstawnym wzrostem cen czy innymi nadużyciami z okazji wprowadzenia euro.

Zrzeszenia konsumentów z całej Litwy, ze szczególna uwaga dla regionów, będą dokonywały monitoringu przeliczania i podawania cen, także udzielały konsultacji w kwestiach wprowadzenia euro podmiotom gospodarczym i powiadamiały o możliwych naruszeniach Państwową Służbę Ochrony Praw Konsumentów.