Drukuj

Przepisy prawne

Przepisy prawne UE

 1. Umowa akcesyjna do Unii Europejskiej;
 2. Reglament Rady Unii Europejskiej (UE) Nr. 1103/97 w sprawie  postanowień związanych z wprowadzeniem euro z dn. 17 czerwca 1997 r.  (OL 2004 m. wydanie specjalne, dział 10,  tom 1, ust. 81) ze zmianami, dokonanymi Reglamentem Rady Unii Europejskiej (UE) Nr. 2595/2000 z dn. 27 listopada 2000 r. (OL 2004 m. wydanie specjalne, dział 10, tom 1, ust. 261);
 3. Reglament Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia euro EB) Nr. 974/98 z dn. 3 maja 1998 r.
 4. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia euro na Litwie od 1 stycznia 2015 r. (2014/509/ES);
 5. Reglament Rady Unii Europejskiej Nr. 851/2014 z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Reglamentu (UE) Nr. 2866/98 w sprawie kursu przeliczenia euro dla Litwy.

Przepisy prawne Republiki Litewskiej

 1. Ustawa o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej;
 2. Narodowy plan wprowadzenia euro;
 3. Plan wdrożenia środków narodowego planu wprowadzenia euro;
 4. Postanowienie Rządu Republiki Litewskiej w sprawie koordynacji działań przygotowania do wprowadzenia euro w Republice Litewskiej;
 5. Strategia informowania społeczeństwa Litwy o wprowadzeniu euro i komunikacji;
 6. Rekomendacje dla biznesu:
 1. Opis zasad podawania cen w litach i euro, także zasady nadzoru wobec wymagań niniejszego postanowienia i przeliczania.