Drukuj

Wiadomości

W ciągu dwóch miesięcy na Litwie na euro wymieniono 2,8 mld litów

2015 m. marca 4 d.

W okresie od 1 stycznia do 1 marca bieżącego roku, banki komercyjne, Poczta Litwy, Bank Litwy oraz niektóre unie kredytowe nieodpłatnie wymieniły gotówkę o wartości 2,8 mld litów (0,81 mld euro) i wykonały ponad 1,2 mln operacji wymiany. Po zakończeniu wymiany pieniędzy na poczcie i w uniach kredytowych, lity na euro nadal można wymienić w bankach komercyjnych oraz w Banku Litwy.

„Najbardziej aktywny etap wymiany waluty został zakończony. Można stwierdzić, że proces przebiegał sprawnie i większa część litów z obiegu została wymieniona. Największe obciążenie przypadło bankom, lecz istotną rolę w wymianie litów odegrała Poczta Litwy, zwłaszcza w bardziej odległych zakątkach. W punktach wymiany bezpieczeństwo zapewniła policja", - powiedział Vitas Vasiliauskas, Prezes Zarządu Banku Litwy.

Według niego, obecna aktywność wymiany waluty przez mieszkańców jest znacznie mniejsza niż w pierwszych dniach stycznia, gdy w ciągu 15 dni wymieniono 2 mld litów (0,58 mld euro).

Do 1 marca włącznie, w 343 oddziałach banków komercyjnych, wykonano 638,1 tys. operacji, podczas których wymieniono prawie 1,9 mld litów (0,55 mld  euro). Średnia wymieniana w oddziałach banku kwota wynosiła prawie 3000 litów (868 euro). Popularnym sposobem wymiany było korzystanie z przyjmujących gotówkę bankomatów. Po wprowadzeniu euro, do bankomatów dwóch największych banków wniesiono 219,36 mln litów (63,53 mln euro).

W 330 oddziałach Poczty Litwy w ciągu dwóch miesięcy dokonano 561 tys., czyli prawie połowy ogólnej liczby, operacji wymiany litów. Tu wymieniono 829 mld litów, czyli lekko ponad 240 mln euro.

„W styczniu na pocztach wymieniliśmy 713 mln litów, w lutym i w pierwszym dniu marca - 116 mln litów. Dużą różnicę pomiędzy styczniem a lutym odzwierciedlają też potoki klientów - w styczniu obsłużyliśmy prawie pół miliona klientów, w lutym liczba klientów usługi wymiany waluty nie sięgnęła 100 tysięcy", - twierdzi Dyrektor generalny Poczty Litwy Lina Minderienė.

Według L. Minderienė, średnia wymienianej na poczcie kwoty wyniosła 1,5 tys. litów (0,44 tys.  euro), w lutym odnotowano spadek, średnia wyniosła ok. 1 tys. litów (290  euro). Najwięcej waluty wymieniono w oddziałach poczty w Kownie, Poniewieżu, Olicie, Janowie, Ucianie.

W trzech kasach Banku Litwy w Wilnie i Kownie od dnia wprowadzenia euro do 1 marca na euro wymieniono 56,4 mln litów w gotówce, wykonano ponad 20 tys. operacji wymiany walut.

11 unii kredytowych w ciągu dwóch miesięcy wymieniło 9,3 mln litów (2,69 mln euro).

Wymianę gotówki ułatwiło także to, że mieszkańcy coraz częściej korzystają z elektronicznych środków płatności do wpłacania pieniędzy na rachunki bankowe, w okresie od początku ubiegłego roku do 31 grudnia ilość gotówki zmniejszyła się więcej niż o połowę.

W dn. 1 marca wartość wyemitowanej przez Bank Litwy gotówki wynosiła lekko ponad 1,8 mld euro. Z tej kwoty prawie 1,54 mld euro stanowią euro wyemitowane przez Bank Litwy. Wartość jeszcze nie wymienionych litów w euro wynosi 0,27 mld euro (ok. 923 mln litów).

Bank Litwy lity na euro będzie wymieniał bezterminowo.

Banki komercyjne lity na euro za darmo wymienią przez 6 miesięcy od dnia wprowadzenia euro (do 30 czerwca 2015 r.). Przez kolejne pół roku, czyli do 31 grudnia 2015 r., banknoty litów na euro za darmo będą wymieniały niektóre oddziały banków komercyjnych (we wszystkich centrach okręgów oraz w niektórych innych miastach).