Drukuj

Wiadomości

Minister finansów R. Šadžius: „W ciągu 100 dni euro odnalazło drogę nie tylko do naszych portfeli"

2015 m. kwietnia 10 d.

Dziś mija 100 dni od wejścia euro na Litwę. To, że wprowadzenie euro jest historią sukcesu, pokazuje nawet 92 proc.  wskaźnik zadowolenia z poziomu poinformowania o euro mieszkańców Litwy, i że w obecnej chwili wspólną europejską walutę pozytywnie ocenia 68 proc. respondentów (równo rok temu takich osób było tylko ok. 50 proc.). Ministerstwo Finansów było jednym z głównych organizatorów i koordynatorów tego procesu.

„Być może ceny w myślach dotychczas przeliczamy w litach, lecz badania socjologiczne wykazują, że w okresie 100 dni euro odnalazło drogę nie tylko do naszych portfeli.   Stało się podobnie jak i w sąsiednich krajach - po wprowadzeniu euro zaufanie wobec tej waluty wzrasta i będzie wzrastało w przyszłości", - wyraził swe przekonanie minister finansów Rimantas Šadžius, który kierował grupą roboczą ds. koordynacji, nadzorującej wprowadzenie euro od początku przygotowań po zakończona sukcesem realizację. Grupę tworzyli przedstawiciele ministerstw, innych instytucji i Banku Litwy.

Nie było skoku cen

Nie spełniła się największa obawa mieszkańców, że po wprowadzeniu euro zwiększą się ceny towarów i usług - w porównaniu z odpowiednim miesiącem ubiegłego roku, w styczniu 2015 r. odnotowano roczną deflację 1,5% wszystkich towarów i usług. (ceny usług wzrosły o 2,6 proc., ceny towarów spadły o 2,8 proc.). Deflacja w lutym 2015 roku wyniosła 1,8 proc. (ceny usług wzrosły o 3,1 proc., ceny towarów spadły o 3,3 proc.).

Z badań opinii publicznej wynika, że od września 2014 r. do stycznia 2015 r., liczba podzielających opinię, że euro zwiększa ceny, zmalała od 84 proc. do 58 proc.

Aby mieszkańcy szybciej oswoili się z euro, ceny w dwóch walutach zaczęto wskazywać od 22 sierpnia 2014 r. Departament Statystyki nieustannie monitorował zmiany cen 1 000 towarów i usług, a Służba Ochrony Praw Konsumentów oraz pozostałe 17 instytucji nadzorujących - pilnowały przestrzegania ustanowionych wymagań. Dokonano około 20 000 inspekcji, za niepoprawnie wskazane ceny i inne naruszenia udzielono upomnień dla około 1 000 przedsiębiorstw, 16 zostało ukaranych grzywnami.

Rząd zaprosił przedstawicieli biznesu, samorządy oraz inne podmioty do dołączenia do inicjatywy uczciwego przeliczania cen, zobowiązania do uczciwego wskazywania cen w dwóch walutach, nie wykorzystywania wprowadzenia euro jako pretekstu do zwiększenia cen. Do inicjatywy dołączyło ponad 5 000 przedsiębiorstw i innych podmiotów, prowadzących ponad 13 600 placówek handlowych i usługowych. Ta liczba jest 4 razy większa od liczby sygnatariuszy podobnego porozumienia na Łotwie, i prawie 10 razy większa niż w Estonii.

Więcej wiedzy - mniej obaw

Wprowadzenie euro na Litwie przebiegało sprawnie - według danych „Eurobarometru" taką opinię podziela 86 proc. Litwinów. Bardzo dobrze i dobrze poinformowanymi o wprowadzeniu euro na Litwie w styczniu czuło się 92 proc. mieszkańców Litwy (powtórzono dotychczasowy rekord osiągnięty przez Cypr i Słowenię).

Koordynowana przez Ministerstwo Finansów kampania informacyjna dotarła do 2,4 mln widzów telewizji, 2,3 mln słuchaczy radia, 1,5 mln użytkowników internetu i 1,4 mln czytelników gazet i czasopism. To wszystko osiągnięto mniejszym niż dotychczas kosztem - z praktyki wprowadzenia euro cena kampanii informacyjnej o wprowadzeniu euro wynosi 1 euro na osobę, tymczasem na Litwie kampania kosztowała ,mniej niż 80 eurocentów na osobę - czyli o 20 proc. taniej.

Lity będą wymieniane bez ograniczeń

Dla tych, którzy odnaleźli zapasy litów lub centów - je przez nieograniczony czas za darmo można wymienić w oddziałach Banku Litwy. Ponad 340 oddziałów banków komercyjnych lity na euro bez ograniczeń i za darmo będą wymieniało od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Od lipca do grudnia wymiany będzie można dokonać w 89 oddziałach, lecz będą wymieniane tylko banknoty.

Ceny w euro i litach w miejscach handlu i świadczenia usług są obowiązkowe do końca czerwca, dalej handlowcy będą mogli sami decydować o takiej możliwości.