Drukuj

Wiadomości

Litwa już od stu dni cieszy się z płatności w euro

2015 m. kwietnia 9 d.

Na odbytym dziś posiedzeniu Komisji do spraw koordynacji wprowadzenia euro w Republice Litewskiej premier Algirdas Butkevičius podzielił się informacją o procesie wprowadzenia euro na Litwie. Na posiedzeniu, w którym udział wzięli także minister finansów Rimantas Šadžius i prezes zarządu Banku Litwy Vitas Vasiliauskas, stwierdzono, że wprowadzenie euro na Litwie było doskonale skoordynowane i zorganizowane.

„W imieniu członków Komisji do spraw koordynacji wprowadzenia euro w Republice Litewskiej pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia euro na Litwie - dla biznesu, instytucji państwowych oraz społeczeństwu, które z powodzeniem, bez większych przeszkód przyjęło nową walutę. W euro na Litwie płacimy już od stu dni", - powiedział premier A. Butkevičius.

Szef rządu z zadowoleniem odnotował udaną realizację Strategii informowania społeczeństwa o wprowadzeniu euro i komunikacji, która zapewniła doskonałe wyniki świadomości mieszkańców - według danych Eurobarometru, nawet 92 proc. mieszkańców Litwy było bardzo dobrze i dobrze informowanych o wprowadzeniu euro na Litwie", - powiedział premier A. Butkevičius.

Komisja odnotowała, że najbardziej aktywny etap wymiany waluty został zakończony. Proces przebiegał sprawnie i większa część litów z obiegu została wymieniona.

Liczb naruszeń z powodu nieuczciwego przeliczenia cen towarów i usług maleje już od sześciu miesięcy z rzędu. Znaczny spadek liczby naruszeń wskazuje, że absolutna większość podmiotów gospodarczych odpowiedzialnie realizuje postanowienia o podwójnym podawaniu cen przepisów prawnych reglamentujących wprowadzenie euro.

Ponadto, największa obawa społeczeństwa, że po wprowadzeniu euro wzrosną ceny towarów i usług, okazała się bezpodstawną. W pierwszych miesiącach tego roku Litewski Departament Statystyczny odnotował spadek średnich detalicznych cen 100 podstawowych jednorodnych towarów konsumpcyjnych i usług (deflację).

Wprowadzenie euro na Litwie spowodowało wzrost ratingów kredytowych kraju, obniżenie kosztów finansowania i wymiany walut. Według szacunkowych obliczeń, już w okresie trzech pierwszych miesięcy mieszkańcy, biznes i sektor publiczny zaoszczędziły w przybliżeniu 30 mln litów (8,68 mln EUR) na kosztach wymiany litów i euro.

Biorąc pod uwagę udaną realizację procesu wprowadzenie euro na Litwie, Komisja do spraw koordynacji wprowadzenia euro w Republice Litewskiej postanowiła wyrazić zgodę na pozostawienie przewidzianego w Ustawie o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej okresu obowiązkowego podawania cen w litach i euro, czyli do dn. 30 czerwca 2015 r. bez dalszego jego wydłużenia.