Drukuj

Zasady zaokrąglania

Stosunek lita do euro jest zatwierdzony nieodwołalnie i jest niezmienny, dlatego wymiana waluty nie będzie miała wpływu na dochody mieszkańców. To zostało określone również w ustawie z lipca 2014 r. o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej: otrzymywane przez mieszkańców dochody (wypłaty, emerytury, inne świadczenia socjalne) nie zmienią się z powodu wprowadzenia euro, a zostaną zaokrąglone na ich korzyść.

Ceny

Ceny usług i towarów są zaokrąglane według reguły matematycznej - jeśli trzecia liczba jest do 5, druga liczba pozostaje bez zmian, jeśli równa się 5 lub więcej - zaokrągla się w górę. Przytaczamy przykłady przeliczeń:

 • 10 litów: 3,45280 = 2,8962... =  2,90 euro
 • 20 litów: 3,45280 = 5,7924... =  5,79 euro
 • 50 litów: 3,45280 = 14,481 = 14,48 euro
 • 100 litów: 3,45280 = 28,962 = 28,96 euro
 • 250 litów: 3,45280 = 72,405 = 72,41 euro
 • 500 litów: 3,45280 = 144,81 euro
 • 1000 litów: 3,45280 = 289,6200... =  289,62 euro

Zaokrąglanie dochodów - na korzyść odbiorcy

Wielkości wypłat, emerytur i innych świadczeń socjalnych w litach od dn. 1 stycznia 2015 r. są przeliczane na euro z zaokrągleniem do euro centa na korzyść odbiorcy. Jeśli trzecia liczba po przecinku jest większa niż zero, zaokrągla się w górę. Jako przykład:

 • jeśli wypłata wynosi 1540 litów: 1540: 3,45280 = 446,01482... =  446,02 euro;
 • jeśli otrzymują Państwo emeryturę wysokości 830 litów, to 830: 3,45280 = 240,38461... =  240,39 euro;
 • jeśli otrzymują Państwo zasiłek macierzyński wysokości 1170 litów, to 1170: 3,45280 = 338,85542... =  338,86 euro.

Grzywny są zaokrąglone na rzecz płatnika

Od dn. 1 stycznia 2015 r. transakcje płatnicze podatków, opłat i innych należności oraz związanych z nimi kwot (grzywny, kary, odsetki) będą prowadzone w euro. Grzywny za naruszenie prawa administracyjnego i należne opłaty skarbowe od dn. 1 stycznia 2015 r. zostaną przeliczone na euro na korzyść płatnika do liczby całkowitej w euro. Jako przykład:

 • grzywna za naruszenie prawa administracyjnego wynosi 1000 litów: 1000: 3,45280 = 289,620018... = 289 euro;
 • jeśli opłata skarbowa wynosi 200 litów: 200: 3,45280 = 57,924003... = 57 euro.