Drukuj

Okres wskazywania podwójnych cen

Od dn. 23 sierpnia 2014 r. w punktach sprzedaży towarów i usług jest obowiązkowe wskazywanie cen w litach i euro. Ceny powinny być przeliczone według oficjalnego kursu: 1 EUR = 3,45280 LTL.

Podawanie ceny w obu walutach jest obligatoryjne do dn. 30 czerwca 2015 r.