Drukuj

Okres rozliczeń w dwóch walutach

W dn. 1-15 stycznia 2015 r. na Litwie za towary i usługi będzie można zapłacić w litach i euro, a reszta, z wyjątkiem dla przewidzianych w ustawie o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej przypadków, będzie wydawana wyłącznie w euro.

Wyjątki:

  • automatyczne punkty sprzedaży, gdzie nie ma kasjera: jeśli brak możliwości zapłaty w litach i euro, dozwala się płacenie wyłącznie w euro;
  • środki transportu publicznego i taksówki: przy zapłacie w litach reszta może zostać wydana w litach, przy zapłacie w euro reszta powinna być wydawana w euro.
  • Gdy są umotywowane powody, dlaczego nie można tego zrobić (podstawa powodu jest oceniana indywidualnie dla każdego przypadku).