Drukuj

Kurs wymiany

Od 1 grudnia 2015 r. lity będą nieodpłatnie wymieniane na euro według kursu 3,45280 lita za 1 euro

Ten nieodwołalny kurs przeliczenia litów na euro został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej 23 lipca 2014 r., która podjęła ostateczną decyzję o przystąpieniu Litwy do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) od 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia Litwa staje się dziewiętnastym pełnowartościowym członkiem strefy euro, w której działa wspólna waluta Unii Europejskiej - euro. Nawiasem mówiąc, stosunek wymiany euro jest taki sam, jaki został ustanowiony przez Bank Litwy 2 lutego 2002 r., gdy lit został powiązany z euro.