Drukuj

Gotówka euro

Osiem kroków dla przedsiębiorców do zaopatrzenia się w gotówkę euro i przygotowania się do jej używania

Od dn. 1 grudnia 2014 r. do dnia wprowadzenia euro, banki komercyjne i upoważnione przez nie przedsiębiorstwa przewozu pieniędzy, w banknoty i monety euro zaopatrzą firmy handlu detalicznego i dostawców usług, Pocztę Litwy, unie kredytowe, które będą wymieniały lity na euro oraz inne podmioty, które wyrażą zapotrzebowanie na wstępne zaopatrzenie się w euro. Dla małych przedsiębiorstw handlowych i usługowych, które w gotówkę euro mogą przed terminem zaopatrzyć się jako klienci banków komercyjnych, została przewidziana możliwość zaopatrzyć się w kwotę nie przewyższającą 10 000 euro w terminie nie większym niż 5 dni kalendarzowych przed dniem wprowadzenia euro. Zasady wstępnej dystrybucji euro są określone w zatwierdzonym przez Zarząd Banku Litwy Opisie zasad wstępnej pierwotnej i wtórnej dystrybucji banknotów i monet euro.

Prezentujemy osiem kroków, które pomogą przedsiębiorcom we wstępnym zaopatrzeniu się w gotówkę euro i przygotowaniu się do jej używania Pomoże to z powodzeniem kontynuować działalność gospodarczo-handlową od pierwszego dnia wprowadzenia euro.

1 krok. Ocena potrzeb gotówkowych w pierwszych dniach po wprowadzeniu euro, podjęcie kroków w celu ich zmniejszenia.

Doświadczenia z innych krajów wskazują, że w pierwszych dniach po wprowadzeniu euro ilość gotówki w obrocie może wzrosnąć od 3 do 5 razy, liczba płatności - o ok. 20%. W dniach 1-15 stycznia za towary i usługi będzie można zapłacić w litach i w euro, reszta będzie wydawana wyłącznie gotówką euro, z wyjątkiem kilku przewidzianych ustawie o wprowadzeniu euro w Republice litewskiej ustępstw. Istnieje prawdopodobieństwo, że w okresie wspólnego obrotu obu walut część mieszkańców będzie chciała dokonać wymiany litów na euro poprzez płacenie gotówką w sklepach, także u dostawców usług. Dlatego firmy handlu detalicznego oraz dostawcy usług muszą oszacować, jaka odległość dzieli je od Banku Litwy, najbliższego banku komercyjnego, oddziału unii kredytowej czy poczty, w których nieodpłatnie wymienia się gotówkę na euro. Jeśli odległość jest znaczna, prawdopodobieństwo zwiększonych potrzeb gotówkowych wzrasta jeszcze bardziej.

Informacja o najbliższych punktach wymiany na całej Litwie będzie dostępna na interaktywnej mapie.

Aby sklep nie został kantorem, zalecamy do rozpowszechniania wśród klientów informacji o tym, gdzie najbliżej można za darmo wymienić gotówkę na euro (plakaty, ulotki, itp.).

Firmy, aby zmniejszyć potrzeby gotówkowe, powinny zachęcać klientów do płacenia dokładnej kwoty, w ten sposób unikać wydawania reszty, lub zachęcać do korzystania z elektronicznych środków płatniczych. W planowaniu potrzeb gotówkowych zaleca się uwzględnić to, że dla firm handlowych i usługowych ważne jest wstępne zaopatrzenie się w banknoty o małym nominale (5, 10 i 20 euro) oraz we wszystkie nominały monet euro i euro centów. Najmniejsze opakowanie banknotów - paczka ( 1 paczka po 100 szt. banknotów każdego nominału).

Zaopatrzenie w monety można planować według ich nominału: blok monet - po 10 rolek monet o tym samym nominale. Wartość bloku zależy od nominału monet - od 5 do 500 euro. Niektóre banki komercyjne w bloki monet zaopatrzą wyłącznie klientów zamawiających duże kwoty euro. Szczegółowa informacja dostępna w bankach komercyjnych.

W celu usprawnienia zaopatrzenia się w monety euro Bank Litwy opracuje dwa typy, przeznaczonych dla firm handlowo-usługowych, zestawów monet euro, dostępne w bankach komercyjnych dla szczególnie małych firm; pierwszy zestaw: po jednej rolce monet każdego nominału (razem 8 rolek, kwota - 111 euro); drugi zestaw: od jednej do trzech rolek monet o różnych nominałach (razem 15 rolek, kwota - 200 euro).

2 krok. Jak najwcześniej udać się do banku komercyjnego w sprawie pozyskania euro.

Przedsiębiorcy mogą wstępnie pozyskać paczki banknotów i zestawy czy bloki monet dla handlowców w bankach komercyjnych, z których usług korzystają na co dzień, więc należy się zwrócić do banku i omówić swe potrzeby.

Oprócz banknotów i ilości monet, należy przewidzieć i to, czy banknoty i monety firma odbierze z banku osobiście, czy skorzysta z usługi przewozu pieniędzy.

Niektóre banki komercyjne już ogłosiły, że przyjmują wnioski o zaopatrzenie w gotówkę euro. Niektóre banki komercyjne powiadamiają, że wnioski o zaopatrzenie w euro w trybie zwyczajnym będą przyjmowane we wrześniu-październiku, w trybie uproszczonym - od początku listopada. Ważnym jest nieopuszczenie takich komunikatów i sprawne reagowanie na oferty banków komercyjnych.

3 krok. Zawarcie umowy czy wypełnienie typowego formularza banku komercyjnego w sprawie dystrybucji gotówki euro.

W celu pozyskania banknotów i monet euro, firmy powinny zawrzeć z bankiem komercyjnym umowę o wstępnej dystrybucji euro lub podpisać typowy formularz uproszczonej wstępnej dystrybucji euro. Minimalne wymagania wobec umowy są zawarte w aneksie nr. 6 do Opisu zasad wstępnej pierwotnej i wtórnej dystrybucji banknotów i monet euro. Ważnym jest monitorowanie komunikatów banków komercyjnych i sprawne reagowanie na oferty w sprawie zawarcia umów.

4 krok. Przygotować się do krótkotrwałego zamrożenia środków obrotowych w celu wstępnego nabycia gotówki euro.

Aby firma mogła z banku pozyskać odpowiednią ilość gotówki euro, bank musi dokonać rezerwacji na koncie bankowym firmy o wysokości zamówionej ilości euro, zaś w dniu wprowadzenia euro (1 stycznia 2015 r.) dokonać odpisu kwoty i uregulować wpisy rachunkowości. Dlatego trzeba posiadać takie środki, które mogą zostać objęte rezerwacją w banku komercyjnym.

5 krok. Przewidzieć miejsca odpowiednie do przechowywania gotówki euro.

Otrzymane z banku komercyjnego we wstępnej dystrybucji euro nie mogą trafić do obrotu przed dniem wprowadzenia euro, dlatego firmy powinny je przechowywać w pomieszczeniu oddzielnie od innych posiadanych euro, innej waluty oraz innego majątku. Otrzymane euro, do dnia 1 stycznia 2015 r., należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

W celu zwolnienia miejsca w przechowalniach gotówki w ostatnich dniach przed wprowadzeniem euro, firmy powinny zadbać o zwrot posiadanych litów do banków, zwłaszcza o zwrot monet, i pozostawić jedynie niezbędne do działalności gospodarczej zapasy gotówki.

Po wprowadzeniu euro wszystkie pozyskane przez firmę lity nie będą mogły być zwrócone do obiegu - należy je przechować i dostarczyć do banków komercyjnych. Z tego powodu firmy powinny zadbać o odpowiednie i wystarczające miejsce do przechowywania gotówki.

6 krok. Przygotować się do uzywania gotówki euro.

Firmy powinny zawczasu zadbać o szkolenie pracowników, zapoznać ich z nominałami banknotów i monet euro, środkami bezpieczeństwa banknotów.

W celach zapobiegawczych przed trafieniem do obiegu podrabianych pieniędzy, firmy powinny zadbać o odpowiedni sprzęt do sprawdzania autentyczności pieniędzy.

Z braku doświadczenia w pracy z nową walutą, po dniu wprowadzenia euro może zwiększyć się ilość błędów, wzrośnie ryzyko oszustw, dlatego, w celach prewencyjnych, firmy powinny zadbać o odpowiednią kontrolę wewnętrzną.

7 krok. Pobrać gotówkę euro i ją przechowywać do dnia wprowadzenia euro.

Firmy euro odbiorą z banków samodzielnie, lub je dostarczy przewoźnik pieniędzy. Niektóre banki komercyjne już ogłosiły, że w ich oddziałach euro będzie można odebrać wyłącznie w ciągu 5 ostatnich dni kalendarzowych tego roku i pierwszeństwo mają firmy małe. Klienci banków powinni zawczasu zbadać tą kwestię, aby w wigilie wprowadzenia euro nie wynikły przykre niespodzianki. Euro ze wstępnej dystrybucji nie mogą trafić do obiegu, dlatego firma, która je otrzymała, powinna je przechowywać oddzielnie od innych euro, innych walut oraz majątku.

Firmy, na żądanie upoważnionych przez Bank Litwy osób, powinny zapewnić warunki do sprawdzenia dotrzymywania zobowiązań wobec przechowywania euro ze wstępnej dystrybucji. Firmy ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie, utratę, kradzież i rabunek otrzymanych euro od chwili ich otrzymania. Za nieodpowiednie przechowywanie euro ze wstępnej dystrybucji i ich wypuszczenie do obiegu do dnia wprowadzenia euro są przewidziane kary, jak wskazano w Opisie zasad wstępnej pierwotnej i wtórnej dystrybucji banknotów i monet euro.

Jeśli przechowywane w firmie środki pieniężne są ubezpieczone, zalecamy sprawdzenie czy kwota ubezpieczenia jest wystarczająca wobec zwiększonej ilości przechowywanych pieniędzy.

8 krok. Rozpocząć korzystanie ze wstępnie otrzymanych euro w dniu wprowadzenia euro.

Otrzymane we wstępnej dystrybucji euro w dniu wprowadzenia euro od godziny 00.00 staną się środkami obiegowymi, i firmy będą mogły z nich korzystać jak z prawnego środka płatniczego. Dla drobnych przedsiębiorców mogą się przydać zestawy monet dla ludności, które w grudniu wyemituje Bank Litwy. Całkowita wartość nominalna zestawu wynosi 11,59 euro, lub 40 litów po zaokrągleniu na korzyść konsumenta. Zestaw zawiera 23 monety. W zestawie: po trzy monety o nominale 1, 2, 10, 20 i 50 euro centów oraz monet 1 i 2 euro, także po dwie monety o nominale 5 euro centów. Zostanie wykonanych 900 tyś. takich zestawów. Zestawy monet euro od dn. 1 grudnia 2014 r. będzie można nabyć w kasach Banku Litwy, w bankach komercyjnych, od dn. 4 grudnia 2014 r. - w AB Lietuvos paštas. Jedna osoba jednorazowo może nabyć do 5 takich zestawów.

Te zestawy będą korzystne również dla drobnych przedsiębiorców, ponieważ stanowią doskonałą okazję do zaopatrzenia się w monety euro do wydawania reszty w pierwszych dniach po wprowadzeniu euro.