Drukuj

Dla biznesu

Od 1 stycznia 2015 r. na Litwie zostaje wprowadzone euro. Aby przejście od lita do euro było płynne, trzeba odpowiednio się przygotować - dla biznesu są bardzo ważne kwestie oceny potrzeb, prac i kosztów związanych z systemami informacyjnymi rachunkowości, oszacowania przyszłych potrzeb gotówkowych, przeglądu zasobów i inne ważne kwestie. Na potrzeby firmy zalecamy opracowanie wewnętrznego planu przejścia na euro.

Jednym z największych wyzwań staną się pierwsze 15 dni stycznia, gdy będzie można rozliczyć się w litach i euro. Także bardzo ważną kwestią jest odpowiednie przeliczenie i podanie cen towarów i usług, tak jak tego wymagają akty prawne. 

Przedsiębiorstwa zapraszamy do dołączenia do Porozumienia o dobrej praktyce podczas wprowadzania euro. Uczestniczące w porozumieniu podmioty gospodarcze zyskują prawo do korzystania ze stworzonego w tym celu logo "Przeliczono uczciwie" i oznakowania nim swych lokali, stosowania jego w celach marketingowych i powiadamiania w ten sposób użytkowników, że stosują się do zawartych w porozumieniu zasad uczciwego przeliczenia cen i ich nie podnoszenia motywując wprowadzeniem euro.