Spausdinti

SODROS įmokos

Dėl euro įvedimo valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo ir socialinio draudimo pranešimų teikimo tvarka iš esmės nesikeis. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. visos įmokos, baudos ir delspinigiai bus mokami litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais. Pranešimuose už ataskaitinius laikotarpius iki 2014 m. gruodžio 31 d. visos sumos nurodomos litais, o už laikotarpius nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais.

Pranešimų teikimas

Darbuotojui susirgus, išėjus vaiko priežiūros atostogų, apskaičiavus jo darbo užmokestį, atleidus jį iš darbo ir kitais atvejais draudėjas „Sodrai“ teikia atitinkamus pranešimus. Juose sumos, privalomos nurodyti iki 2014 m. pabaigos, turės būti nurodomos litais.

Teikiant pranešimus po 2015 m. sausio 1 d., sumas reikės nurodyti arba litais, arba eurais, atsižvelgiant į tai, už kurį ataskaitinį laikotarpį teikiamas pranešimas:

  • pranešimuose už bet kurį mokestinį laikotarpį, kuris baigiasi iki 2014 gruodžio 31 d., visas sumas reikės nurodyti litais;
  • pranešimuose už bet kurį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda 2015 m. sausio 1 d., visas sumas reikės nurodyti eurais.

Pavyzdžiui, 2015 m. sausio mėn. draudėjas teikia pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį – 2014 m. gruodžio mėn. (vadinamąjį SAM pranešimą). Jame reikia nurodyti 2014 m. gruodžio mėn. darbuotojams apskaičiuotas sumas ir mokėtinas socialinio draudimo įmokų sumas litais.

2015 m. vasario ir vėlesniais mėn. teikiamuose pranešimuose už 2015 m. sausio ir vėlesnių mėn. ataskaitinius laikotarpius visas sumas pranešimuose „Sodrai“ reikės nurodyti eurais.

Įmokų mokėjimas

Visas socialinio draudimo įmokas, skolas, delspinigius ir baudas iki 2014 m. gruodžio 31 d. privalu mokėti litais, po 2015 m. sausio 1 d. – eurais.

Visos „Sodrai“ mokėtinos sumos ir visos permokos, kurios susidarys iki 2014 m. gruodžio 31 d., 2015 m. sausio 1 d. pagal neatšaukiamai nustatytą kursą bus perskaičiuotos į eurus. Nuo šios dienos visus mokėjimus bus privalu atlikti eurais, o permokos taip pat bus grąžinamos eurais.

Kilus klausimų dėl įmokų mokėjimo ir pranešimų pildymo draudėjai kviečiami skambinti į „Sodros“ informacijos centrą  telefonais 1883 arba (8 5) 250 0883 ar kreiptis į jam priskirtą specialistą, jo koordinates galima rasti prisijungus prie draudėjo paskyros Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje.