Spausdinti

Mokėjimai negrynaisiais ir sąskaitos

Remiantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, įvedant eurą gyventojų ir įmonių sąskaitose laikomos lėšos ir inicijuoti mokėjimai litais bus perskaičiuoti pagal nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą bei nustatytas apvalinimo taisykles. Įmonėms ir gyventojams, kurių piniginės lėšos bus laikomos mokėjimo sąskaitose, atidarytose bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikimo įstaigose, litų keitimu į eurus rūpintis nereikės, tai bus padaryta automatiškai. Ši vienkartinė paslauga bus teikiama nemokamai. Mokėjimo sąskaitų numeriai (IBAN ) dėl to nesikeis. Jei bus mokėjimo nurodymų, inicijuotų litais iki euro įvedimo dienos, tokie nurodymai nuo euro įvedimo dienos bus vykdomi eurais, t. y. lėšos į gavėjo sąskaitą bus įrašytos eurais. Nustatyti mokėjimai ir tiesioginio debeto nurašymai bus vykdomi eurais pagal nustatytas sąlygas arba grafiką. Sąskaitas litais ir eurais turintys asmenys galės sumažinti sąskaitų skaičių. Jei asmuo iki euro įvedimo dienos turi sąskaitas litais ir eurais toje pačioje įstaigoje, per 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos jis turės teisę nurodyti uždaryti vieną ar keletą sąskaitų ir pervesti joje arba jose esančias lėšas pasirinktinai į kitą arba kitas sąskaitas toje įstaigoje neatlygintinai. Dovanų kortelės, čekiai ir kitos mokėjimo priemonės su nuorodomis į litus, litą pakeitus euru, galios visą nurodytą jų galiojimo laiką. Jų vertė litais reikš pagal neatšaukiamai nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą perskaičiuotą vertę eurais. Dažnesnis atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis tose vietose, kur suteikta tokia galimybė, padėtų išvengti galimų nepatogumų dėl grynųjų pinigų. Eurų banknotus bankomatai išduos nuo 2015 m. sausio 1 d. Bankai turės užtikrinti, kad jiems priklausantys bankomatai nuo euro įvedimo dienos būtų pripildyti eurų banknotų, ypač mažųjų nominalų.