Spausdinti

Dėl kompensavimo už IT sistemas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kompensuoja savivaldybių patirtas išlaidas pritaikant informacines sistemas darbui su euru. 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 734 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).  

Atkreiptinas dėmesys į šiuos principus savivaldybėms siekiant gauti kompensacijas už informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru:

  • Paraiškas kompensacijoms gauti teikia savivaldybių administracijos (toliau – Pareiškėjai);
  • Pareiškėjas teikia paraišką dėl savivaldybės administracijos ir kitų atitinkamos savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių tvarkomų ir (ar) naudojamų informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui išlaidų kompensavimo;
  • Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis aukščiau minėto Aprašo 8 punktu;
  • Kompensacijos mokamos 2014 m. ir 2015 m., pagal Savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžius, patvirtintus Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. T-103, kuriuose patvirtinti didžiausi galimi kompensacijų dydžiai atskiriems pareiškėjams 2014 m. ir 2015 m.;
  • Paraiškos skirti kompensaciją už 2014 metais patirtas informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru išlaidas priimamos iki 2014 m. lapkričio 24 dienos. Kompensacijos už 2014 metais patirtas informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru išlaidas apmokamos iki 2014 m. gruodžio 15 d.;
  • Paraiškos, gautos nuo 2014 m. lapkričio 25 dienos iki 2015 m. gegužės 1 dienos, apmokamos kaip išlaidos, kompensuotinos 2015 metais, iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.;
  • Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad gauta kompensacija būtų išmokėta atitinkamos savivaldybės institucijai, įstaigai ar įmonei, kuri turėjo faktinių informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui išlaidų.