Spausdinti

Komunalinės paslaugos

Kaip atliekami vartotojų atsiskaitymai už 2014 m. gruodžio mėnesį suteiktas energetikos paslaugas (elektros, dujų, šalto vandens sektoriai) tais atvejais, kai sąskaitos vartotojams neteikiamos, o mokama pagal apskaitos prietaisų rodmenis (faktiškai išnaudotą kiekį)? :
 
Atlikdami mokėjimus grynaisiais pinigais už elektrą, dujas, šaltą vandenį (kai vartotojams už paslaugas nėra teikiamos sąskaitos, o mokama nustatytu tarifu pagal suvartotą kiekį) vartotojai, siekdami sumokėti už 2014 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, priklausomai nuo mokėjimo vykdymo datos bei atsiskaitymo valiutos, turi atlikti žemiau nurodytus aritmetinius veiksmus su tarifais, išreikštais litais arba eurais, šia tvarka:

- 2015 m. sausio mėn. 1 d. – 2015 m. sausio mėn. 15 d. mokėjimą galima atlikti litais arba eurais (vartotojo pasirinkimu), mokėtiną sumą skaičiuojant taip: tarifas, išreikštas litais, dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma litais – jeigu vartotojas pageidauja atsiskaityti litais, arba mokėtina suma litais atsiskaitymo vietoje konvertuojama į eurus – jeigu vartotojas pageidauja atsiskaityti eurais.
 
- 2015 m. sausio mėn. 15 d. – 2015 m. sausio 20 (31) d.* mokėjimą galima atlikti tik eurais, mokėtiną sumą skaičiuojant taip:  tarifas, išreikštas litais, dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma litais atsiskaitymo vietoje konvertuojama į eurus.
 
- Nuo 2015 m. sausio mėn. 20 (31) d.* mokėjimą galima atlikti tik eurais, mokėtiną sumą skaičiuojant taip: tarifas, išreikštas eurais (galiojantis 2015 m. sausio mėnesį), dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma eurais.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau nurodyta tvarka nėra taikoma mokėjimus atliekant negrynaisiais pinigais, kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, mokėjimai ne grynaisiais pinigais nuo euro įvedimo dienos atliekami eurais.
 
*Pažymėtina, kad vartotojams iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos deklaruojant apskaitos prietaisų duomenis, atsiskaitymo terminas yra 20 dienų (elektra) arba mėnuo (dujos, šaltas vanduo) pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Atsižvelgdamas į tai, vartotojas už gruodžio mėnesį suvartotą elektrą, dujas, šaltą vandenį privalo apmokėti iki 2015 m. sausio 20 (31) d.