Spausdinti

Atsiskaitymo dviem valiutomis laikotarpis

2015 m. sausio 1–15 dienomis Lietuvoje už prekes ir paslaugas atsiskaityti galima ir litais ir eurais, o grąža, išskyrus Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytas išimtis, atiduodama tik eurais.

Išimtys:

  • Automatinės prekybos vietos, kur nėra kasininko: jei nėra galimybės atsiskaityti litais ir eurais, leidžiama atsiskaityti vien eurais;
  • Viešojo transporto priemonės ir taksi: atsiskaitant litais grąža gali būti duodama ir litais, o atsiskaitant eurais grąža turi būti duodama eurais.
  • Kai yra pagrįstų priežasčių* dėl ko to negalima padaryti (priežasties pagrįstumas vertinamas kiekvienu atveju atskirai).
    • jei pardavėjas ar paslaugų teikėjas dėl darbo pobūdžio neturi galimybės su savimi turėti pakankamai grynųjų eurų (pvz., kurjerio paslaugų teikėjas);
    • kai vienu kartu atiduodamos grąžos dydis neproporcingai viršija perkamos prekės ar paslaugos kainą ir tokiu atveju pardavėjas ar paslaugų teikėjas atidavęs grąžą nebeturėtų apyvartinių lėšų eurais;
    • jei dienos apyvarta ženkliai viršija įprastinę ir dėl to pardavėjas ar paslaugų teikėjas nebeturi eurų atiduoti grąžai.  

* Priežasties pagrįstumas vertinamas kiekvienu atveju atskirai. Bet kokiu atveju, pardavėjas ar paslaugų teikėjas paprašytas turi pateikti tinkamus įrodymus, kad dėjo visas pastangas apsirūpinti eurais/eurų monetomis grąžai (t.y. buvo užsisakęs/sudaręs su banku sutartį dėl „užbalansinių“ eurų eurų monetų užsakymo 2014 m. gruodžio mėnesį, įsigijo pakankamai euro/eurų monetų rinkinių ir pan.).