Spausdinti

Apvalinimo principai

Euro ir lito santykis yra neatšaukiamai patvirtintas ir nekintantis, tad valiutos keitimas neturės įtakos gyventojų pajamoms. Tai apibrėžta ir 2014 m. liepą  įsigaliojusiame Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme: gyventojų gaunamos pajamos (atlyginimai, pensijos, kitos socialinės išmokos) dėl euro įvedimo nesikeis, o apvalinama bus vartotojo naudai;

Kainos

Paslaugų ir prekių kainos apvalinamos pagal matematinę taisyklę - jeigu trečias skaičius po kablelio yra iki 5, antras skaičius nesikeičia; jeigu lygu 5 arba daugiau - apvalinama aukštyn. Pateikiame skaičiavimo pavyzdžius:

 • 10 litų : 3,45280 = 2,8962... =  2,90 eurų
 • 20 litų : 3,45280 = 5,7924... = 5,79 eurų
 • 50 litų : 3,45280 = 14,481 = 14,48 eurų
 • 100 litų : 3,45280 = 28,9620 = 28,96 eurų
 • 250 litų : 3,45280 = 72,4050 = 72,41 eurų
 • 500 litų : 3,45280 = 144,81 eurų
 • 1000 litų : 3,45280 = 289,6200... = 289,62 eurų

Pajamų apvalinimas – gavėjo naudai

Darbo užmokesčio, pensijų ir kitų socialinių išmokų dydžiai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. perskaičiuojami į eurus gavėjo naudai apvalinant iki euro cento. Jeigu trečias skaičius po kablelio yra didesnis nei nulis, apvalinama į didesnę pusę. Pavyzdžiui:

 • jeigu darbo užmokestis yra 1540 litų: 1540 : 3,45280 =446,01482... = 446,02 euro;
 • jeigu gaunate 830 litų pensiją, tai 830 : 3,45280 = 240,38461... =240,39 euro;
 • jeigu gaunate 1170 litų motinystės pašalpą, tokiu atveju 1170 : 3,45280 =338,85542... = 338,86 euro.

Baudų dydis apvalinamas mokėtojo naudai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokesčių, rinkliavų, kitų įmokų ir su jomis susijusių sumų (baudų, delspinigių, palūkanų) mokėjimo operacijos tvarkomos eurais. Baudos už administracinius teisės pažeidimus ir mokėtinas žyminis mokestis nuo 2015 m. sausio 1 d. perskaičiuojami į eurus mokėtojo naudai iki sveiko euro skaičiaus. Pavyzdžiui:

 • jeigu skirta 1000 litų bauda už administracinį teisės pažeidimą: 1000 : 3,45280 = 289,620018... = 289 eurai;
 • jeigu mokėtinas žyminis mokestis yra 200 litų: 200 : 3,45280= 57,924003... = 57 eurai.