Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01

Nr. 01.2.1-MITA-T-845-01

Atnaujinimo data: 2019-08-22
Paskelbimo data
2017-06-23 09:00
Atnaujinimo data
2019-08-22
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-08-23 07:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
30 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
912 303,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.

2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas
  • Valstybės įmonės

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Dėl kvietimo teikti paraiškas sustabdymo.

2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą  (toliau – Programa). Nauja redakcija išdėstyta Programa įsigaliojo 2019 m. liepos 31 d.

Kadangi pasikeitė strateginis dokumentas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punktu, sustabdomas paraiškų priėmimas pagal priemonę. Paraiškų priėmimas bus atnaujintas, kai bus paskelbti pakeisti kvietimo dokumentai – priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai.

____________________

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

11
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Inopatento paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2018-03-26 Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ paraiškos 5 priedas 
Dokumentas priimtas: 2017-06-16 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ paraiškos 9 priedas 
Dokumentas priimtas: 2017-06-16 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ paraiškos 10 priedas 
Dokumentas priimtas: 2017-06-16 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Dotacijos sutarties forma (Inopatentas) 
Dokumentas priimtas: 2017-06-16 Dokumento kategorija Kitos formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Priedai

2
Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita 
Dokumentas priimtas: 2017-04-07 Dokumento kategorija Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kontaktai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Kaziukonis, tel. (+370 5) 2 127 433, el. p. mindaugas.kaziukonis@mita.lt

Vadovaujantis Aprašo 10 p., Pagal Aprašą remiamos šios veiklos: 1) išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; 2) dizaino registravimas tarptautiniu mastu. Prekių ženklų registravimo veiklos pagal Aprašą nėra remiamos, todėl susigrąžinti išlaidas patirtas registruojant prekės ženklą pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ negalima.

Atsakymo data 2018-04-04

Vadovaujantis Aprašo 13 p., Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys. Todėl pats mokslininkas išradėjas negali vykdyti projekto išradimui patentuoti tarptautiniu mastu pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“.

Atsakymo data 2018-04-04

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur, t. y. gali būti įgyvendinami keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, tačiau skiriama bendra finansavimo lėšų suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu negali viršyti 30 000 Eur. Keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu gali būti įgyvendinami tuo atveju, jeigu tas pats išradimas patentuojamas ar dizainas registruojamas keliais etapais, kiekviename jų pagal standartinę tvarką ir procedūras vykdant skirtingus veiksmus, privalomus atlikti visais atvejais siekiant patentuoti išradimą ar registruoti dizainą tarptautiniu mastu.

Atsakymo data 2018-04-04

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 36.2.3 ir 54.7 p., kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti tarp pareiškėjo ir patentinio patikėtinio pasirašytas paslaugų teikimo dėl išradimų patentavimo ar dizaino registravimo sutartis (kopijas), jų nuorašus ar kitus dokumentus, kuriuose nurodomas patentinių patikėtinių planuojamas dirbti darbo laikas, suskirstytas pagal paraiškoje numatytus atlikti išradimų patentavimo ar dizaino registravimo veiksmus. Todėl vykdyti projektą pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ nesinaudojant patentinių patikėtinių paslaugomis negalima.

Atsakymo data 2018-04-04

Minėtu atveju įmonė negali tikėtis susigrąžinti patirtų išlaidų. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 403.1 p., išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką. Taigi įmonė galėtų susigrąžinti patirtas išlaidas pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“, jei paraišką pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ pateiktų iki Europos patento gavimo.

Atsakymo data 2018-04-04