Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Dokumentai

134 Viso dokumentų
iki
Rodyti viską
Grįžti į pilną sąrašą Dėmesio! Dokumentų sąrašui yra nustatytas rezultatų saurinimas detalioje paieškoje. Norėdami pakeisti nustatymus paspauskite nuorodą "Detali paieška" arba grįškite į kategorijų sąrašą.

2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1 (2)
Nr.: 104326

Dokumentas priimtas: 2020-03-21 Dokumentą priėmė: UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra"

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti PDF (443.2 KB) Dokumento nuoroda


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“
Nr.: 104054

Dokumentas priimtas: 2020-02-17 Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (45.8 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


      Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų... Sužinok daugiau

 

 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę

Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“

 

Nr. 03

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ priemonę Nr.  03.1.1- IVG- T- 809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė).

 

Finansavimo tikslas:

 

Priemonės tikslas – didinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV) verslumo lygį.

Finansuojamos veiklos:

 

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas SVV subjektams.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

 

Pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 galimi pareiškėjai yra SVV.

Partneriai negalimi.

Atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

 

Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. Suteikiamos de minimis pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustatytais reikalavimais.

Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma (į bendrą suteiktos pagalbos sumą priskaičiuojamos kompensuotos vienai įmonei palūkanos ir bet kokia kita forma gautas finansavimas, jei jis gautas iš priemonės, veikiančios pagal de minimis taisykles) negali viršyti 200 000 Eur per 3 finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius metus, suma neviršija 100 000 Eur.

 

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

Priemonei Nr. 03.1.1-IVG-T-809 –

5 000 000 Eur.

 

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2020-02-17, 9:00 val.

Bus vertinamos ir paraiškos, kurios buvo gautos iki 2019 m. vasario 6 d. sustabdyto priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 kvietimo ir įtrauktos į rezervinį projektų sąrašą, ir priimami sprendimai dėl šių paraiškų.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2022-10-31, 24:00 val.

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus ir vertinamas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Kita informacija:

 

Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje

https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/

 

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

 

Paraiškų pateikimo būdas:

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su priedais teikia ją uždarajai akcinei bendrovei „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami. Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kitais būdais, negu nurodyta, pristatyta paraiška ir jos priedai nepriimami.

(paraiškos turi pateiktos įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d. 24:00 val.).

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

 

Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

 

Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

 

Ieva Petrauskaitė, Tel. (+370~5) 210 6391,

El. p.: ieva.petrauskaite@invega.lt

Gražina Surgailytė, Tel. (+370~5) 210 7510,

El. p.: uzklausos@invega.lt

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

 

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai 

http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai

https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

 

 

Suglausti tekstą

PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-189 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.: 103862

Dokumentas priimtas: 2020-01-28 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (44.7 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Pastabas prašome teikti el. paštu raimonda.juknaite@am.lt iki 2020 m. vasario 7 d. Sužinok daugiau

Pastabas prašome teikti el. paštu raimonda.juknaite@am.lt iki 2020 m. vasario 7 d.

Suglausti tekstą

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
Nr.: 103846

Dokumentas priimtas: 2020-01-27 Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti PDF (388.1 KB) Dokumento nuoroda


 • Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Dokumentas priimtas: 2020-01-27

  Atsisiųsti PDF (388.1 KB)

 • Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 3-436

  Dokumentas priimtas: 2018-08-29

  Atverti nuorodą

 • Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

  Dokumentas priimtas: 2017-05-29

  Atverti nuorodą

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-710 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-V-013 PRIEMONĖS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ŪKIO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS
Nr.: 103735

Dokumentas priimtas: 2020-01-14 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (19.4 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Pastabas teikite iki 2020 m. sausio 21 d. el. p. raimonda.juknaite@am.lt Sužinok daugiau

Pastabas teikite iki 2020 m. sausio 21 d. el. p. raimonda.juknaite@am.lt

Suglausti tekstą

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
Nr.: 03.3.1-LVPA-K-838 103594

Dokumentas priimtas: 2019-12-23 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (154.8 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 4 priedas
Nr.: 03.3.1-LVPA-K-838 103578

Dokumentas priimtas: 2019-12-20 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (23.2 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Kvietimas atrinkti Rizikos pasidalijimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinėmis lėšomis, finansų tarpininką, kuris turės sukurti ir valdyti investicijų platformą
Nr.: 103555

Dokumentas priimtas: 2019-12-19 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti PDF (1.5 MB) Dokumento nuoroda


Europos investicijų bankas kaip Rizikos pasidalijimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinėmis lėšomis, valdytojas skelbia kvietimą teikti paraiškas, siekdamas išrinkti finansų tarpininką, kuriam bus suteikta iki 50... Sužinok daugiau

Europos investicijų bankas kaip Rizikos pasidalijimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinėmis lėšomis, valdytojas skelbia kvietimą teikti paraiškas, siekdamas išrinkti finansų tarpininką, kuriam bus suteikta iki 50 mln. eurų, kuriuos turės skirti investicijų platformai, kurią finansų tarpininkas turės sukurti ir valdyti, kad galėtų finansuoti naują daugiabučių namų energijos efektyvumo renovavimui skirtų paskolų portfelį.

Daugiau informacijos galite rasti Europos investicijų banko psl.: https://www.eib.org/en/products/blending/esif/eoi/mha-1584.htm 

Suglausti tekstą

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 5 priedas
Nr.: 04.1.1-LVPA-K-110 103581

Dokumentas priimtas: 2019-12-19 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti XLSX (17.7 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas
Nr.: 103548

Dokumentas priimtas: 2019-12-18 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-12 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS
Nr.: 103509

Dokumentas priimtas: 2019-12-17 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
Nr.: 04.2.1-LVPA-K-836 103511

Dokumentas priimtas: 2019-12-16 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 4 priedas
Nr.: 04.2.1-LVPA-K-836 103518

Dokumentas priimtas: 2019-12-16 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (21.7 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-218 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-V-018 PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.: 103462

Dokumentas priimtas: 2019-12-12 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (33.6 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Prašome pastabas teikti iki 2020-12-20 el. paštu sigita.alcauskiene@am.lt Sužinok daugiau

Prašome pastabas teikti iki 2020-12-20 el. paštu sigita.alcauskiene@am.lt

Suglausti tekstą

PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-271 „ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ PRIEMONĖS NR. 05.4.1-APVA-V-016 „SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ TVARKYMAS, PRITAIKYMAS LANKYMUI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.: 103469

Dokumentas priimtas: 2019-12-12 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (33.8 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Pastabas teikti iki 2019-12-20 el. paštu daiva.astaseviciute@am.lt Sužinok daugiau

Pastabas teikti iki 2019-12-20 el. paštu daiva.astaseviciute@am.lt

Suglausti tekstą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-13 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS
Nr.: 103445

Dokumentas priimtas: 2019-12-11 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
Nr.: 103352

Dokumentas priimtas: 2019-12-03 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTAS
Nr.: 103292

Dokumentas priimtas: 2019-11-28 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


 • Derinimo lentelė

  Dokumentas priimtas: 2019-12-11 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

  Dokumento tipas: Pažymos Atsisiųsti DOCX (35.5 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda

„AIE NAMŲ ŪKIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PROJEKTAS
Nr.: 103302

Dokumentas priimtas: 2019-11-28 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektas
Nr.: 103230

Dokumentas priimtas: 2019-11-22 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


 • Derinimo lentelė

  Dokumentas priimtas: 2019-12-18 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

  Dokumento tipas: Pažymos Atsisiųsti PDF (1.1 MB) Dokumento nuoroda

04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS
Nr.: 103198

Dokumentas priimtas: 2019-11-15 Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 3-562 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo"
Nr.: 3-562 7361

Dokumentas priimtas: 2019-10-22 Dokumento kategorija Projektų finansavimo sąlygų aprašai Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija

Dokumento tipas: Įsakymai Atsisiųsti DOCX (143.7 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


2019 m. spalio 22 d. Nr. 3-468 Sužinok daugiau

2019 m. spalio 22 d. Nr. 3-468

Suglausti tekstą
 • DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3-562 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  2019 m. spalio 22 d. Nr. 3-468

  Dokumentas priimtas: 2019-10-22

  Atsisiųsti DOCX (143.7 KB) Rodyti naršyklėje

 • DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3-562 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  2019 m. sausio 2 d. Nr. 3-1

  Dokumentas priimtas: 2019-01-02

  Atsisiųsti DOCX (123.7 KB) Rodyti naršyklėje

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 3-562 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo"

  Dokumentas priimtas: 2017-11-28

  Atverti nuorodą

 • PROJEKTO ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

  Dokumentas priimtas: 2019-10-22 Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija

  Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (23.8 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda

 • PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS PRIEMONĖ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ NR. 04.5.1-TID-R-514

  Dokumentas priimtas: 2019-10-22 Dokumento kategorija Projektų finansavimo sąlygų aprašai Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija

  Atsisiųsti DOCX (27.8 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-189 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.: 103961

Dokumentas priimtas: 2019-09-18 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atverti nuorodą Dokumento nuoroda


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-717 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-R-014 PRIEMONĖS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA, ĮMONIŲ VALDYMO TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS
Nr.: 102758

Dokumentas priimtas: 2019-09-10 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (29.5 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-189 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.: 102653

Dokumentas priimtas: 2019-08-27 Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Dokumento tipas: Aprašai Atsisiųsti DOCX (32.7 KB) Rodyti naršyklėje Dokumento nuoroda


Pastabas projektui prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 3 d. el. p. raimonda.juknaite@am.lt Sužinok daugiau

Pastabas projektui prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 3 d. el. p. raimonda.juknaite@am.lt

Suglausti tekstą
Nustatyti puslapyje rodomų įrašų skaičių