Spausdinti

Euro vaidmuo Europoje

Euro įvedimas yra labai svarbus Europos Sąjungos (ES) raidos etapas ir didžiausia valiutos reforma per visą istoriją. Euro įvedimas – tai faktinis Bendrosios rinkos bei ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) įgyvendinimas. Jis pagrįstas bendrosios rinkos sėkme ir labai prisideda prie ekonomikos stabilumo, reikalingo tolesniam augimui. Dėl jo didėja konkurencija ir skatinamos naujovės, jis yra naudingas vartotojams ir išlaisvina kitų sričių, kaip socialinio aprūpinimo ir švietimo, išteklius. Euras taip pat politiškai ir ekonomiškai stiprina ES.

Tačiau Bendroji rinka ir EPS sukūrimas nėra vienkartinis įvykis – tai visų euro zonos narių, bendradarbiaujančių ekonominės politikos srityje, kartu atliekamas darbas. Naujosios valstybės narės savo stojimo sutartyje taip pat įsipareigojo prisijungti prie EPS ir įvesti eurą. Sėkmingam prisijungimui prie euro zonos jos privalo kruopščiai suderinti savo ekonomiką su dabartinių narių ekonomika. Ekonominio derinimo procesas, vadinamas konvergencija (suartėjimu), yra dar vienas žingsnis glaudesnės ES integracijos link.